1. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 februari 2019

    HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.