1. Publicerad: 3 oktober 2016

    Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.