1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

    Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

  2. Publicerad: 18 januari 2019

    Här kommer HaV:s och andras rapporter om marin kartering att finnas.