1. Publicerad: 8 maj 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

    Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

  2. Publicerad: 3 mars 2017

    Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.