1. Publicerad: 25 januari 2018

    The European Union's Earth Observation programme Copernicus collects increasing amounts of data on marine, freshwater, atmosphere and land environments. This report provides a brief overview of Copernicus, together with examples of how the programme’s data and services can support climate change adaptation in different sectors.

  2. Publicerad: 3 oktober 2016

    Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

  3. Publicerad: 15 december 2017

    EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.