1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

    Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

  2. Publicerad: 8 juni 2016

    Syftet med detta projekt var att sammanfatta kunskapsläget för Östersjön och att identifiera forskningsprioriteringar ur ett miljöförvaltningsperspektiv. Rapporten är på engelska.