1. Publicerad: 21 februari 2020

    I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.