Sökresultat

 • Publikation (3)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Rapport (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (3)

 • Publikation (3)

 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.

Publikation: Bättre rådlös än rådvill?

Bättre rådlös än rådvill?

Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.

Publikation: Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.