Sökresultat

 • Forskning (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (2)
 • Publikation (2)
 • Främmande arter (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Sötvatten (1)

 • Publikationer (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.