1. Publicerad: 2 december 2015

    Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

  2. Publicerad: 2 december 2015

    Vissa massor fick inte dumpas