1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

    Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

  2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

    Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.