Sökresultat

  • Föreskrift (1)
  • Havsförvaltning (1)
  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Remiss (1)

  • Vårt uppdrag (1)
  • Remisser (1)

  • Remiss (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.