1. Publicerad: 22 maj 2018 Uppdaterad: 19 december 2018

    Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.