Sökresultat

 • Klimat (4)
 • Miljödata (4)
 • Gis (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Smartare klimatinformation

Smartare klimatinformation

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen. Målet är att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data inom klimatanpassning.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.