Sökresultat

  • Bedömningsgrunder (1)
  • Miljödata (1)
  • Samordningsområden (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Undersökningstyper (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde