1. Publicerad: 20 juni 2019 Uppdaterad: 9 juni 2020

    Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till: