Sökresultat

Miljöövervakning (1)
Skagerrak (1)
Kattegatt (1)
Publikation (1)
Rapport (1)
Östersjön (1)

Publikationer (1)

Publikation (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.