Sökresultat

 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Östersjön (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.