Sökresultat

 • Havsplanering (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Publikation (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Sidansvarig: Webbredaktionen