Sökresultat

 • Havsplanering (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Marin kartering (1)
 • Visa fler
 • Miljödata (1)
 • Publikation (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Östersjön (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.