1. Publicerad: 28 mars 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

    3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

  2. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 2 maj 2017

    Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.