1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 25 februari 2019

    Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.