Sökresultat

  • Marina däggdjur (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Yrkesfiske (1)
  • Fiskar (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Artkoder

Artkoder

Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.