Sökresultat

  • Kvoter (1)
  • Östersjön (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kvoter i Östersjön 2017

Kvoter i Östersjön 2017

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.