Sökresultat

 • Kattegatt (2)
 • Skagerrak (2)
 • Övergödning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Östersjön (1)

 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.