Sökresultat

  • Havsplanering (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.