1. Publicerad: 16 januari 2018

    Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier

  2. Publicerad: 19 oktober 2017 Uppdaterad: 12 januari 2018

    En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.