Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Havsplanering (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.