Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Organisation (1)

  • Miljömål och direktiv (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation och ansvarsområden för havsmiljödirektivet

Organisation och ansvarsområden för havsmiljödirektivet

Arbetet med att införa havsmiljödirektivet kräver samarbete över nationsgränserna för att nå bra resultat. Inom EU har man bildat särskilda arbetsgrupper för att ta fram gemensamma arbetssätt. Sverige deltar i arbetet, representerat av medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.