1. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

    Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.