Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Jordbruk (1)
 • Rapport (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.