1. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 13 november 2018

    Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmagasin.