Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fredade arter (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Senaste året (2)
 • Främmande arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)

 • Arter (1)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.