Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fredade arter (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Senaste året (2)
 • Främmande arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)

 • Arter (1)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring 280 år! På grund av flodpärlmusslans höga krav på sin miljö är den en viktig indikator- och paraplyart. Förekomst av flodpärlmussla visar på friska vattendrag där även andra arter trivs. Arten är fredad i svenska vatten och rödlistad som starkt hotad.