Sökresultat

  • Fredade arter (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Arter (1)
  • Art (1)
  • Arter med åtgärdsprogram (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring 280 år! På grund av flodpärlmusslans höga krav på sin miljö är den en viktig indikator- och paraplyart. Förekomst av flodpärlmussla visar på friska vattendrag där även andra arter trivs. Arten är fredad i svenska vatten och rödlistad som starkt hotad.