Sökresultat

  • Fredade arter (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Arter (1)
  • Senaste året (1)
  • Arter med åtgärdsprogram (1)

  • Art (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.