Sökresultat

 • Fredade arter (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (2)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring 280 år! På grund av flodpärlmusslans höga krav på sin miljö är den en viktig indikator- och paraplyart. Förekomst av flodpärlmussla visar på friska vattendrag där även andra arter trivs. Arten är fredad i svenska vatten och rödlistad som starkt hotad.