Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Främmande arter (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.