Sökresultat

  • Fiskevård (1)
  • Vattenkraft (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Bidrag (1)
  • Restaurering (1)

  • Miljöhot (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Triple lakes

Triple lakes

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.