Sökresultat

 • Fiskevård (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Senaste året (2)
 • Bidrag (1)
 • Forskning (1)
 • Restaurering (1)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.