Sökresultat

 • Fiskevård (2)
 • Främmande arter (2)
 • Fritidsfiske (2)
 • Handel (1)
 • Publikation (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Under 2015 klassade EU signalkräftan som en invasiv främmande art. Året därpå ändrades reglerna för fiske av signalkräfta i Sverige. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.