Sökresultat

 • Fiskar (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Restaurering (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.