Sökresultat

 • Bidrag (4)
 • Rapport (4)
 • Anslag (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Publikation (2)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (3)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Marin pedagogik – Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial

Marin pedagogik – Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial

I regleringsbrevet för 2018 fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. Tre miljoner kronor avsattes för uppdraget.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2014

Användning av anslag 1:12 under 2014

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.

Faktasida: Utvärdering av projektverksamheten i havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012

Utvärdering av projektverksamheten i havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012

Havs- och vattenmiljöanslaget bekostas med skattemedel och är en viktig del av Sveriges miljöarbete. För oss är det viktigt att vara säkra på att vi använder dessa pengar rätt och där de gör mest nytta för miljön. Vi har därför gjort en utvärdering av hur delar av havs- och vattenmiljöanslaget använts mellan 2007-2012.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2013

Användning av anslag 1:12 under 2013

I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

Sidansvarig: Webbredaktionen