Sökresultat

  • Bidrag (2)
  • Publikation (2)
  • Anslag (2)
  • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
  • Rapport (2)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2014

Användning av anslag 1:12 under 2014

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2013

Användning av anslag 1:12 under 2013

I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

Sidansvarig: Webbredaktionen