Sökresultat

 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Restaurering (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Visa fler

 • Miljöhot (1)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.