Sökresultat

 • Bidrag (1)
 • Blanketter (1)
 • Restaurering (1)
 • Senaste året (1)
 • Anslag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)

 • Anslag och bidrag (1)

 • Faktasida (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.