1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

    God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.