Sökresultat

  • Badvatten (13)
  • Vanlig fråga (13)
  • Algblomning (2)

  • Badvatten (12)
  • Miljöhot (1)

  • Senaste året (12)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Vad ska man göra vid algblomning?

Vad ska man göra vid algblomning?

Vad ska man göra vid algblomning? Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Läs om var du hittar aktuell information om algblomning i ditt län .

Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt en skylt med avrådan från bad. Kommunen kan även tillfälligt

Vanlig fråga: Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Vilka sjukdomar och symtom kan man få? Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på Badplatsen , där allmänheten kan

Vanlig fråga: Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats? Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under vissa tider på året. På många badplatser är hundar välkomna men

Vanlig fråga: Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, mätning av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som ligger till grund för vår bedömning av badvattenkvaliteten. Vill

Faktasida: Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad? Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Följande säsong ska den

Faktasida: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad? För de mindre baden gäller inte kraven i badvattendirektivet utan det är upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. Önskar man en klassificering för de mindre baden krävs att baden provtagits i

Faktasida: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas 1-2 veckor innan

Sidansvarig: Webbredaktionen