Sökresultat

  • Badvatten (14)
  • Vanlig fråga (14)
  • Algblomning (3)

  • Badvatten (12)
  • Miljöhot (2)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (4)
  • Mer än ett år sedan (10)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och andra bad). Algblomning vid badplatser i

Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

Taggar: Badvatten När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt en skylt med avrådan från bad. Kommunen kan

Vanlig fråga: Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Taggar: Badvatten Vilka sjukdomar och symtom kan man få? Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus,

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Taggar: Badvatten Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på Badplatsen , där

Vanlig fråga: Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats?

Taggar: Badvatten Får hundar vistas på en badplats? Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under vissa tider på året. På många badplatser är

Vanlig fråga: Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Taggar: Badvatten Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, mätning av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som ligger till grund för vår bedömning av

Vanlig fråga: Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Taggar: Badvatten Vad gäller för klassificering av EU-bad? Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

Vanlig fråga: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Taggar: Badvatten Vad gäller för övriga bad? För de mindre baden gäller inte kraven i badvattendirektivet utan det är upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. Önskar man en klassificering för de mindre baden krävs att

Vanlig fråga: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Taggar: Badvatten Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas