Sökresultat

  • Badvatten (1)
  • Återrapportering (1)
  • Anslag (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017