Sökresultat

  • Badvatten (10)
  • Mer än ett år sedan (10)

  • Badvatten (10)

  • Vanlig fråga (10)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong.

Vanlig fråga: Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Får hundar vistas på en badplats? Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under

Vanlig fråga: Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, mätning av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som

Vanlig fråga: Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad gäller för klassificering av EU-bad? Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt,

Vanlig fråga: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad gäller för övriga bad? För de mindre baden gäller inte kraven i badvattendirektivet utan det är upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. Önskar man en

Vanlig fråga: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara

Vanlig fråga: På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det? Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad . Då görs

Vanlig fråga: Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt? Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i

Vanlig fråga: Vad är det man mäter i vattnet och varför?

Vad är det man mäter i vattnet och varför?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad är det man mäter i vattnet och varför? Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Man undersöker också genom