Sökresultat

  • Badvatten (10)
  • Mer än ett år sedan (10)

  • Badvatten (10)

  • Vanlig fråga (10)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

Taggar: Badvatten När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt en skylt med avrådan från bad. Kommunen kan

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Taggar: Badvatten Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på Badplatsen , där

Vanlig fråga: Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats?

Taggar: Badvatten Får hundar vistas på en badplats? Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under vissa tider på året. På många badplatser är

Vanlig fråga: Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Taggar: Badvatten Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, mätning av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som ligger till grund för vår bedömning av

Vanlig fråga: Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Taggar: Badvatten Vad gäller för klassificering av EU-bad? Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

Vanlig fråga: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Taggar: Badvatten Vad gäller för övriga bad? För de mindre baden gäller inte kraven i badvattendirektivet utan det är upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. Önskar man en klassificering för de mindre baden krävs att

Vanlig fråga: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Taggar: Badvatten Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas

Vanlig fråga: På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

Taggar: Badvatten På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det? Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad . Då görs en sammanvägd bedömning av alla

Vanlig fråga: Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Taggar: Badvatten Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt? Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Tjänligt vatten betyder

Vanlig fråga: Vad är det man mäter i vattnet och varför?

Vad är det man mäter i vattnet och varför?

Taggar: Badvatten Vad är det man mäter i vattnet och varför? Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Man undersöker också genom laboratorieanalys om provet innehåller