Sökresultat

 • Badvatten (192)
 • Mer än ett år sedan (192)
 • Anslag (3)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Visa fler
 • Publikation (7)
 • Rapport (5)

 • Badvatten (182)
 • Föreskrifter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (8)

 • Faktasida (185)
 • Publikation (6)
 • Återrapportering (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kommuner och badplatser

Kommuner och badplatser

Se vilka badplatser som finns i respektive kommun och vilken klassificering badplatserna har fått.

Faktasida: Badvatten (HVMFS 2012:14)

Badvatten (HVMFS 2012:14)

Start Föreskrifter Badvatten (HVMFS 2012:14) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2016-05-12 Bemyndigande : 22 §

Faktasida: Svensk badvattenkvalitet

Svensk badvattenkvalitet

Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Publikation: Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Faktasida: Badplatser i Gagnefs kommun

Badplatser i Gagnefs kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Gagnefs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Gagnefs kommun Stäng karta Badplats

Faktasida: Badplatser i Leksands kommun

Badplatser i Leksands kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Leksands kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Leksands kommun Stäng karta

Faktasida: Badplatser i Rättviks kommun

Badplatser i Rättviks kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Rättviks kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Rättviks kommun Stäng karta

Faktasida: Badplatser i Orsa kommun

Badplatser i Orsa kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Orsa kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Orsa kommun Stäng karta Badplats

Faktasida: Badplatser i Älvdalens kommun

Badplatser i Älvdalens kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Älvdalens kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Älvdalens kommun Stäng karta