Sökresultat

 • Badvatten (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Föreskrift (1)
 • Vägledning (1)

 • Badvatten (2)
 • Vägledningar (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Badplatser i Ängelholms kommun

Badplatser i Ängelholms kommun

Start Badvatten Badplatser i Ängelholms kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Ängelholms kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Klitterhus ⚠ Ny badplats Nej Lingvallen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Magnarp ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej

Faktasida: Badplatser i Emmaboda kommun

Badplatser i Emmaboda kommun

Start Badvatten Badplatser i Emmaboda kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Emmaboda kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bodasjön, ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Häljanäs badplats ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Kårahult, Åfors