1. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 10 september 2020

  Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun .

 2. Se vilka badplatser som finns i respektive kommun och vilken klassificering badplatserna har fått.

 3. Publicerad: 29 juni 2015 Uppdaterad: 24 juni 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 26 juni 2019

  När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 6. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 juni 2019

 7. Publicerad: 27 maj 2014 Uppdaterad: 7 maj 2019

  Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

 8. Publicerad: 7 juli 2015 Uppdaterad: 8 juni 2020

  Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

 9. Publicerad: 27 juni 2018 Uppdaterad: 11 mars 2020