Sökresultat

 • Rapport (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.